Lườn cá Thu 500gr 40.000/túi 500gr (Giá áp dụng tại TP HCM)

Lườn cá Thu 500gr 40.000/túi 500gr (Giá áp dụng tại TP HCM)

Mô tả
Lườn cá thu còn da, bỏ xương

Kích cỡ
150gr, 70gr, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Đóng gói
Hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng


lbl_email_sendemail - undefined