Lườn cá Thu

Lườn cá Thu

Mô tả
Lườn cá thu còn da, bỏ xương

Kích cỡ
150gr, 70gr, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Đóng gói
Hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng


lbl_email_sendemail - undefined