Cá Thu cắt lát (hàng lẻ) 220000/kg (Giá áp dụng tại TP HCM)

Cá Thu cắt lát (hàng lẻ) 220000/kg (Giá áp dụng tại TP HCM)

Mô tả
Cá Thu còn da, còn xương , cắt steak bằng máy cưa

Kích cỡ
6oz, 8oz hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Đóng gói
Hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng


lbl_email_sendemail - undefined