Xuất khẩu thủy sản 2012: Vẫn lượng là chính

Xuất khẩu thủy sản 2012: Vẫn lượng là chính

23/10/2013
Lượng thủy sản xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2012 tăng hơn cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị xuất khẩu không tăng. Diễn biến thị trường khiến...

Tin xem nhiều

lbl_email_sendemail - undefined