Sụn cá Cờ Kiếm 500gr 35000/túi 500gr (Giá áp dụng tại TP HCM)

Sụn cá Cờ Kiếm 500gr 35000/túi 500gr (Giá áp dụng tại TP HCM)

Mô tả
Sụn cá Cờ Kiếm

Kích cỡ
200-250g, 250-300g, hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng

Đóng gói
0,5-1kg/túi, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

 

lbl_email_sendemail - undefined