Lườn cá Ngừ

Lườn cá Ngừ

Mô tả
Lườn cá ngừ còn da, bỏ xương

Kích cỡ
Dưới 100gr, 100-200gr, 200-300gr, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Đóng gói
Hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng


lbl_email_sendemail - undefined