Cá Thu cắt khúc

Cá Thu cắt khúc

Mô tả
Cá thu bỏ da, bỏ xương , cắt khúc portion bằng máy cưa

Kích cỡ
6oz, 8oz hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Đóng gói
Hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng


lbl_email_sendemail - undefined