Cá Ngừ cắt lát III miếng

Cá Ngừ cắt lát III miếng

Mô tả
Cá ngừ bỏ da, bỏ xương, xông CO, cắt steak bằng máy cưa

Kích cỡ
Mỗi lát trọng lượng khoảng 150gr - 170gr

Đóng gói
Đóng gói trọng lượng 500gr, gồm có 3 lát.


lbl_email_sendemail - undefined