Cá Ngừ cắt khúc Chunk

Cá Ngừ cắt khúc Chunk

Mô tả
Cá ngừ bỏ da, bỏ xương xông CO, cắt khúc

Kích cỡ
Mỗi túi 1 khối

Đóng gói
Hút chân không, đóng gói 500gr

lbl_email_sendemail - undefined