Cá Cờ Kiếm cắt lát 500gr 115000/túi 500 gr (Giá áp dụng tại TP HCM)

Cá Cờ Kiếm cắt lát 500gr 115000/túi 500 gr (Giá áp dụng tại TP HCM)

Mô tả
Cá cờ kiếm bỏ da, bỏ xương, cắt steak bằng máy cưa

Kích cỡ
6oz, 8oz, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Đóng gói
Mạ băng, hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng


lbl_email_sendemail - undefined