Cá Cờ Gòn cắt lát 500gr 80000/túi 500gr (Giá áp dụng tại TP HCM)

Cá Cờ Gòn cắt lát 500gr 80000/túi 500gr (Giá áp dụng tại TP HCM)

Mô tả
Cá cờ gòn bỏ da, bỏ xương , xông CO cắt steak bằng máy cưa

Kích cỡ
6oz, 8oz, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Đóng gói
Mạ băng, hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng


lbl_email_sendemail - undefined